Tư vấn pháp lý trước khi mang thai hộ

Trong bài viết này, Nam Luật sẽ trình bày chi tiết về vấn đề tư vấn pháp lý trước khi mang thai hộ các ặp vợ chồng nhờ mang thai hộ và người phụ nữ được nhờ mang thai hộ tìm hiểu.

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con. Pháp luật hiện hành, cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Tuy nhiên để thực hiện việc mang thai hộ, các bên phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. Một trong những điều kiện đó là trước khi thực hiện quá trình mang thai hộ, cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ và người phụ nữ được nhờ mang thai hộ phải được tư vấn pháp lý. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn vấn đề tư vấn pháp lý trước khi mang thai hộ.

Tư vấn pháp lý trước khi mang thai hộ

Cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ và người phụ nữ được nhờ mang thai hộ có thể chủ động tìm kiếm người tư vấn pháp lý (theo mục 2 dưới đây) hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ tổ chức tư vấn.

Nội dung tư vấn về pháp lý trước khi mang thai hộ

Những nội dung bắt buộc phải tư vấn gồm:

– Xác định cha mẹ con trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định pháp luật.

– Quyền, nghĩa vụ của người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định pháp luật.

– Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định pháp luật.

– Các nội dung khác có liên quan.

Điều kiện của người tư vấn pháp lý

Người tư vấn về pháp lý phải có trình độ cử nhân luật trở lên (luật sư, luật gia hoặc người trợ giúp pháp lý) và đang làm việc tại tổ chức có tư cách pháp nhân về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật (VD: Công ty luật, Văn phòng luật sư, …)

Hình thức tư vấn pháp lý

Việc tư vấn pháp lý có thể được thực hiện dưới hình thức tư vấn trực tiếp bằng lời nói hoặc tư vấn bằng văn bản, email và phải có bản xác nhận đã tư vấn pháp lý. Người tư vấn về pháp lý phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ nơi làm việc và ngày tư vấn vào bản xác nhận nội dung tư vấn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận của mình.

Tư vấn pháp lý trước khi mang thai hộ

Với chia sẽ về tư vấn pháp lý trước khi mang thai hộ trên, hy vọng Nam Luật đã giúp bạn nắm rõ vấn đề bạn đang tìm hiểu. Nếu bạn cần được tư vấn pháp lý và xác nhận đã tư vấn pháp lý trước khi thực hiện thủ tục mang thai hộ, bạn có thể liên hệ với Nam Luật qua tổng đài 0888 678 929.

Liên hệ tư vấn

0901 878 296