Hướng dẫn công chứng

  • Hỗ trợ khách hàng

Nhằm mang đến khách hàng sự thuận tiện nhất trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, Công ty Luật TNHH PGL Nam Luật khai trương đơn vị trực thuộc là văn phòng công chứng Trần Thanh Hải.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật Công chứng 2014 thì công chứng được hiểu là việc của công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự,.. bằng văn bản hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Nhằm mang đến khách hàng sự thuận tiện nhất trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, Công ty Luật TNHH PGL Nam Luật khai trương đơn vị trực thuộc là văn phòng công chứng Trần Thanh Hải để hỗ trợ thực hiện công chứng cho khách hàng nhanh chóng nhất khi sử dụng các dịch vụ pháp luật của Nam Luật.

Khi khách hàng cần công chứng giấy tờ, hồ sơ,... gì đó trong quá trình sử dụng dịch vụ của Nam Luật, nhân viên của Nam luật sẽ hỗ trợ thực lấy dấu công chứng cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

Liên hệ tư vấn

0901 878 296