Thừa kế thế vị trong trường hợp nào?

Thừa kế thế vị là một quy định trong phần thừa kế theo pháp luật, do đó thừa kế thế vị không phát sinh từ thừa kế theo di chúc.

Thừa kế thế vị là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết sang cho người còn sống, thực tế có những trường hợp người được hưởng thừa kế lại chết trước hoặc chết cùng lúc với người để lại di sản. Khi đó pháp luật cho phép con của người thừa kế được hưởng phần di sản mà lẽ ra bố mẹ chúng sẽ được hưởng theo pháp luật nếu còn sống. Chế định này gọi là thừa kế thế vị.

Thừa kế thế vị trong trường hợp nào?

Thừa kế thế vị được quy định tại Điều 652 BLDS 2015: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống“.

Thừa kế thế vị là một quy định trong phần thừa kế theo pháp luật, do đó thừa kế thế vị không phát sinh từ thừa kế theo di chúc. Nếu người được hưởng thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để di chúc thì phần di chúc đó sẽ vô hiệu.

Theo như quy định trên thì sẽ có hai trường hợp thừa kế thế vị là:

  • Cháu thế vị cha hoặc mẹ để hưởng phần di sản của ông bà.
  • Chắt thế vị cha hoặc mẹ để hưởng phần di sản của cụ.

Quan hệ thừa kế thế vị không phải là thừa kế theo trình tự hàng nhưng hàng thừa kế là căn cứ để xác định quan hệ thừa kế thế vị. Thừa kế thế vị là một chế định của pháp luật nhằm bảo về quyền lợi cho những người thân thuộc nhất của người để lại di sản, tránh trường hợp di sản của ông mà mà cháu không được hưởng lại để cho người khác hưởng.

Nếu cần được tư vấn rõ hơn, chi tiết hơn về vấn đề bạn đang tìm hiểu, hãy gọi đến hotline 0888 678 929 của Công ty luật Nam Luật, các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn tận tình miễn phí cho bạn!

Liên hệ tư vấn

0901 878 296