NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH VÀ NGƯỜI CÓ NHIỀU QUỐC TỊCH THÌ THỪA KẾ ĐỘNG SẢN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT NƯỚC NÀO?

  • 27/05/2023

Trong hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Nga có thỏa thuận: “Quan hệ pháp luật về thừa kế động sản do pháp luật của Bên ký kết mà người để lại thừa kế là công dân vào thời điểm chết điều chỉnh”. Quy phạm này áp dụng hệ thuộc luật quốc tịch. Vậy, đối với trường hợp người không quốc tịch và người có nhiều quốc tịch thì thừa kế động sản được xác định theo pháp luật của nước nào?

Theo quy định tại Điều 760 Bộ luật dân sự 2015 thì đối với trường hợp người không quốc tịch và người có nhiều quốc tịch thì việc áp dụng pháp luật như sau:

            Trong trường hợp Bộ luật dân sự 2015 hoặc các văn bản pháp luật khác của Cộng hoà xã hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật của nước mà người nước ngoài là công dân thì pháp luật áp dụng đối với người không quốc tịch là pháp luật của nước nơi người đó cư trú; nếu người đó không có nơi cư trú thì áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            Trong trường hợp Bộ luật dân sự 2015 hoặc các văn bản pháp luật khác của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật của nước mà người nước ngoài là công dân thì pháp luật áp dụng đối với người nước ngoài có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài là pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự; nếu người đó không cư trú tại một trong các nước mà người đó có quốc tịch thì áp dụng pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và có quan hệ gắn bó nhất về quyền và nghĩa vụ công dân.

Trong trường hợp này, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì đương sự có nghĩa vụ chứng minh trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về mối quan hệ gắn bó nhất của mình về quyền và nghĩa vụ công dân với hệ thống pháp luật của nước được yêu cầu áp dụng. Trong trường hợp đương sự không chứng minh được về mối quan hệ gắn bó nhất về quyền và nghĩa vụ công dân của mình đối với hệ thống pháp luật được yêu cầu thì pháp luật Việt Nam được áp dụng.

Liên hệ tư vấn

091 6789 722