HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

  • 12/06/2023

Anh T. dự định chứng thực bản sao một số giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp như bằng tốt nghiệp, hộ chiếu, chứng chỉ kèm theo bằng tốt nghiệp,… thì có phải hợp pháp hóa lãnh sự không?

Công chứng viên Quách Chí Đức (Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải) tư vấn:

Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân như: hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính. 
Do đó, việc anh T có nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính đối với một số giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp như: bằng tốt nghiệp, hộ chiếu, chứng chỉ kèm theo bằng tốt nghiệp thì anh T không cần phải hợp pháp hóa lãnh sự. 

 

Liên hệ tư vấn

091 6789 722