CÁ NHÂN CÓ ĐƯỢC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP TIỀN TỪ THIỆN?

  • 04/09/2021

Gần đây, mạng xã hội đang xôn xao về vấn đề quyên góp tiền để giúp đỡ, hộ trợ người dân gặp khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh. Theo đó, trong thời gian vừa qua có rất nhiều cá nhân khác nhau, đặc biệt là giới nghệ sĩ đứng ra kêu gọi và nhận được số tiền quyên góp rất lớn từ cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh việc cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp thì có nhiều câu hỏi đặt ra rằng pháp luật quy định như thế nào về việc làm này.

Trước hết, có thể thấy rằng việc đứng ra quyên góp tiền để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh,… là một việc làm hết sức ý nghĩa và tích cực, qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.

Hiện nay, đối với hoạt động vận động tiền đóng góp tự nguyện đang được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo Điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong việc đóng góp và tổ chức vận động đóng góp để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất; giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, có phải bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng được đứng ra vận động kêu gọi người dân đóng góp?

Tại Điều 5 Nghị định 64/2008/NĐ-CP quy định về các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ cụ thể như sau:

Điều 5. Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

4. Đối với các cơ quan, tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình đóng góp để cứu trợ đồng bào, các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.”

Như vậy, với quy định này thì chỉ có những cơ quan, tổ chức được liệt kê mới có thẩm quyền tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ đến những đối tượng cần trợ giúp. Pháp luật hiện hành chưa có quy định cá nhân được quyền tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ. Do đó, việc đứng ra kêu gọi và quyên góp của cá nhân thuộc trường hợp quy định của pháp luật.

 

Liên hệ tư vấn

0888 678 929