Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ, sổ hồng bị mất

Theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 quy định về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình đang xây dựng do bị mất như sau:

“1.Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

  1. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
  2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

Theo quy định này, khi bị mất sổ hồng, người bị mất hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp lại. Cụ thể, thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất hoặc sổ hồng bị mất theo quy định bao gồm:

  • Khai báo với UBND cấp xã nơi có đất đối với hộ gia đình cá nhân và đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các chủ thể còn lại;
  • Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yến thông báo hoặc đăng tin người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;
  • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận cho người bị mất.

Để được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà người bị mất cần phải chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ sau:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà;
  • Giấy tờ xác nhận việc mất giấy chứng nhận của công an xã nơi mất giấy;
  • Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Sổ hồng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trường hợp hộ gia đình và cá nhân thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bên trên là nội dung tư vấn của Nam Luật về vấn đề thủ tục xin cấp lại sổ hồng bị mất hoặc sổ đỏ bị mất, sổ hồng bị mất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi: 0888 678 929 để được hỗ trợ kịp thời.Trả lời

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!